wv logo

 

 

 

 

Productieploeg

De Toverberg tot hoofdstuk zes

Kreis und Linie: voedingsbodem voor Siebentes Kapitel

Onze bewerking van De Toverberg

 

 


© Willighe Vanckenis - 2017

Willighe Vanckenis

Oktober 2017

Siebentes Kapitel - Kreis und Linie: voedingsbodem voor Siebentes Kapitel

In 2014 nam Willighe Vanckenis het initiatief om met een gezelschap van een tien à vijftien lezers gedurende drie maanden Thomas Manns De Toverberg te doorploegen. De verschillende leesperspectieven brachten aan het licht dat een theatraal antwoord op de complexe roman, net als de lectuur ervan, tijd zou vragen, en “volk”. In 2015 werden daarom samenwerkingsverbanden gezocht, theatrale workshops gehouden en plannen gesmeed voor gecombineerde artistieke uitingen. Kunstenaarsatelier KNEPH, volksorkest Jan en Alleman, dansgroep CoCon, leefgemeenschap voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking De Alvinnenberg en kinderkoor De Orgelpijpjes sprongen op de kunstzinnige trein die Willighe Vanckenis in gang duwde.

Tussen 2015 en 2017 werd door alle deelnemers doorlopend gewerkt aan kunst geïnspireerd door De Toverberg, onder de noemer Kreis und Linie (“Cirkel en lijn”). Concreet uitte zich hun parcours in 2016 in een gezamenlijk theaterweekend mét beeldende tentoonstelling in de Leuvense Schouwburg, gevolgd door drie wekenlange exposities in bibliotheken. Kreis und Linie verscheen zo in Luik, Libramont en Leuven, steeds met theatrale, dansante en muzikale performances. Het slotakkoord werd aangeslagen in een tweede artistiek weekend in 2017, in de Leuvense Predikherenkerk, waarbij de verschillende deelnemers slotcreaties toonden.

De toonmomenten vormden echter niet de kern van het proces. Kreis und Linie was een experiment waarbij twee creatiegroepen om elkaar heen draaiden.

De ene heette de “Lichaamsgroep”. Uitgangspunt van deze groep was het wekelijks samenbrengen van een “grenzeloze” groep: het accent lag hier op dans, beeld en de mogelijkheid om op elk moment deel te nemen of weg te blijven, ongeacht voorkennis of achtergrond. Ongeveer 150 deelnemers namen zo voor even of voor het hele parcours deel aan het creatieve proces.

De tweede groep, de “Ideeëngroep”, werkte in de luwte, en werd bewust beperkt gehouden. Ze bleef doorwerken met de tekst van De Toverberg: lectuur, analyse, selectie, debat en theaterspel. Deze groep dunde uit en de lezers groeiden tot zeven acteurs.
Vanaf september 2016 kwamen ze ongeveer twee keer per week samen, met als doel de creatie van een theatervoorstelling waarin de literariteit van De Toverberg gerespecteerd werd. Gedurende drie maanden gebeurde dat zelfs op een inspirerende, publieke plaats, tussen de kunstwerken en de bezoekers van het Leuvense museum M. Af en toe ontmoetten ze de Lichaamsgroep in performances, maar hun eigen parcours creëerde uiteindelijk “Siebentes Kapitel”. Hoewel de Ideeëngroep aanvankelijk de Lichaamsgroep inhoudelijk inspireerde, draaiden zich in de tijd de rollen om: de beeldentaal die de Lichaamsgroep ontwikkelde, geeft de vormgeving van Siebentes Kapitel expliciet een ruggengraat.